IKEA universiteit


De sprong van IKEA naar Universiteit Leiden is niet makkelijk te maken. Maar het beeldrijm in de vormgeving van koekjesletters en hekletter helpt wellicht bij een beetje toenadering.
Branding bij IKEA wordt heel serieus genomen, ze verkopen daar ook koekjes in lettervorm. Uiteraard alleen in vier letters te verkrijgen… De vormgeving assioceerde ik onmiddelijk met een teksttoepassing die ik ontworpen heb voor het toegangshek van het academiegebouw in Leiden, de plek waar bullen worden uitgereikt en waar oraties worden gehouden.
Zie ook bericht 18 januari 2011.